W związku z ubieganiem się przez Business Tailors Sp. z o.o. o grant w Projekcie Grantowym pn. „Bony sukcesu”, realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020, Działanie 3.4. „Rozwój i konkurencyjność małopolskich MŚP”, Poddziałanie 3.4.5. „Bony na doradztwo”, typ projektu A. „Bon na specjalistyczne doradztwo”, współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) proszę o zapoznanie się z treścią zapytania ofertowego pod linkami:
http://businesstailors.pl/wp-content/uploads/2023/11/Z02a-Wybór_wykonawcy.pdf
http://businesstailors.pl/wp-content/uploads/2023/11/Załącznik-nr-2b-oferta.docx